LGBTbijbelSodom en Gomorra
Homoseksualiteit en religie

Genesis 18:1-19:38
Daarom zei de HEER: 'Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot'.

Religie is eeuwenlang sterk bepalend geweest voor de seksuele moraal. Homoseksualiteit heeft daarmee lang in het verdomhoekje gezeten. Vrouwen- en mannenliefde was zondig. Nu persoonlijke identiteit maatschappelijk steeds belangrijker is geworden staan de religieuze dogma's over seksualiteit steeds meer onder druk. De vraag of het praktiserend lesbo of homo zijn nog wel te verenigen is met je geloofsovertuiging dient zich aan. Hoe is het 'je hart volgen' te verenigen met het uitgesloten worden van kerkelijke sacramenten? Het kan dan een hele begrijpelijke oplossing zijn 'je geloof' en de daarbij behorende gemeenschap de rug toe te keren. Echter, dat kan ook pijnlijk en oneigenlijk zijn. Moeten kiezen tussen een seksuele en een spirituele identiteit kan tot grote existentiële worstelingen leiden. Of is het ook mogelijk dit naast elkaar te laten bestaan of zelfs te integreren zonder meteen naar de verdoemenis te gaan?

Gezien het feit dat onze cultuur en samenleving doorspekt zijn van religieuze invloeden, ontkomen we er ons inziens niet aan om eens stil te staan bij hoe er vanuit verschillende religies over homoseksualiteit gedacht wordt en hoe dat zich verhoudt tot het dagelijkse doen en laten van de lesbische vrouw en homoman.

We hebben uit 2 van de 5 wereldreligies 3 personen bereid gevonden om hun levensbeschouwlijke visie en/of min of meer persoonlijke verhaal hierover te delen. Zo zullen vanuit de christelijke traditie een theoloog en een priester het woord voeren en zal vanuit de islamitische traditie een theoloog zijn visie geven.

Ons streven is om gedurende de middag naast het delen van kennis en feiten, meegevoerd te worden in de dilemma's die 'het geloven' als lesbische vrouw of homoseksuele man met zich mee kunnen brengen. Daarbij hopen we dat gesodemieter plaats kan maken voor geloofwaardigheid.

Sprekers:
Arnold Yasin Mol
Arnold Yasin is een Nederlandse moslim die al bijna 10 jaar actief is in de internationale Islamitische hervormingsbeweging. Hij studeert Islamitische theologie aan de universiteit van Leiden en is redacteur van de website www.nieuwemoskee.nl. Hij mengt zich in het publieke debat over homoseksualiteit en Islam. Hij durft zijn nek uit te steken en streeft daarbij naar een genuanceerd en wetenschappelijk standpunt. De Islam kent verschillende stromingen die mild en zelfs niet veroordelend blijken te staan ten opzichte van homoseksualiteit van vrouwen en mannen. Van Yasin mag u een opiniërend en veelkleurige bijdrage verwachten.

Wilko Nijkamp
Wilko is een (kerkelijk) gehuwde homoseksuele man. Hij studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en aan de Eberhard Karls Universität in Tübingen (Dld) en rondde de predikantsopleiding af. Na zijn op de eindstreep afgebroken studie kwam hij in de IT terecht. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten van de Protestantse kerk, in Amsterdam en daarbuiten. In een persoonlijk verhaal zal hij duidelijk maken welke dilemma's het tegelijkertijd staan voor een homoseksuele identiteit en voor een Christelijk Protestantse geloofsovertuiging met zich mee kan brengen. Hij schroomt daarbij niet om ook pijnlijke taboes te bespreken en op een kritische en liefdevolle manier tegen het licht te houden. In het verhaal van Wilko zal u mogelijk uw eigen dilemma's herkennen en hoe dat uw eigen keuzes binnen uw geloofsbeleving heeft bepaald.

Rooms Katholieke priester
Ook een R.K. priester zal het woord voeren. Hij staat voor een open dialoog binnen de Rooms Katholieke kerk en schrikt er daarbij niet voor terug om ook het onderwerp homoseksualiteit binnen de Rooms Katholieke kerk op de agenda te zetten. We hebben hem bereid gevonden om op een persoonlijke en ook zoekende manier ons mee te nemen in het dagelijkse leven van een hedendaagse pastor, die daarbij de geloofwaardigheid van de kerk naast die van een eigen seksuele identiteit durft te zetten. Daarmee streeft hij er naar om zowel recht te
doen aan een kerktraditie van eeuwen als aan onze moderne belevingswereld
als lesbische vrouw en homoseksuele man.

Datum:
26 november 2011

Lokatie:
Programma middag:
Schuilkerk Lokhorstkerk te Leiden.
Pieterskerkstraat 1, 2311 SV Leiden

Borrel: 
Grand Café de Koets te Leiden
Doelensteeg 8, 2311 VL Leiden
www.grandcafedekoets.nl 

Bereikbaarheid:
Het is 12 min lopen vanaf station Leiden Centraal.
Parkeren kan desgewenst in een parkeergarage, maar verdient niet de voorkeur, omdat parkeergarages niet in de buurt liggen.

Programma:
12.00 Ontvangst kandidaat-leden
12.30 Ontvangst leden met koffie en thee en hartigheid en zoetigheid van Sint Nicolaas!
13.00 Precies: aanvang inhoudelijke programma: (presentaties en discussie)
13.00 Noud van Poppel, dagvoorzitter; inleiding
13.15 Arnold Yasin Mol; homoseksualiteit en Islam
14.00 Pauze
14.20 Wilko Nijkamp; homoseksualiteit binnen de Protestantse kerk
15.20 Pauze
15.40 Rooms Katholieke priester; homoseksualiteit binnen de Rooms Katholieke kerk
15.40 Afronding
17.00 Einde inhoudelijk programma
17.00 Borrel: de Koets te Leiden
18.30 Diner: de Koets te Leiden

Kosten:
12 euro voor het middagprogramma inclusief borrel (glas prosecco en borrelhapjes)
42 euro voor het hele programma (middag en driegangendiner)

Aanmelden:
Leden melden zich aan via de web-site. Uitsluitend kandidaatleden kunnen zich aanmelden per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Inschrijven betekent ook direct betalen

Genius - Netwerk van LGBT+ Professionals | © 2016 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Genius staat geregistreerd onder KvK nummer 40240282
Vestigingsadres (alleen voor correspondentie): Landmeterstraat 18 2645KH te Delfgauw
- Voor lidmaatschapszaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Voor financiën: rekeningnummer: NL11INGB0000198090; correspondentie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.