Archief

BumpBar

Er is geen plaats meer!

 

De literaire salon is een vermaarde traditie. De salon is een ontmoetingsplaats, een plek waar schrijvers, kunstenaars, wetenschappers, politici en geïnteresseerden bijeenkomen. Waar in een deels besloten en beschermde omgeving interactie plaatsvindt tussen de denkers en makers en hun publiek. De salon is een laboratorium voor nieuwe zienswijzen en biedt ruimte voor overpeinzing. Literatuur en kunst zijn uiteindelijk toch bedoeld om ons te inspireren, uit te nodigen tot discussie en om een andere kijk op de werkelijkheid te bieden.

De eerste Literaire Salon van Genius zal plaatsvinden op 28 januari 2012, als maandbijeenkomst. Gerard van Emmerik, schrijver, zal vertellen over zijn laatste roman De Kippenjongen. In het werk van Van Emmerik speelt homoseksualiteit vaak een voorname rol.

In februari 2012 verschijnt een nieuwe roman van Ted van Lieshout. Dit keer niet voor kinderen, maar voor volwassen lezers. Van Lieshout verhaalt hoe hij als jonge jongen een relatie had met een oudere man. Het boek zal ongetwijfeld veel stof doen opwaaien en ook impact hebben op het huidige leven van Ted. Marjolein Houweling, lid van Genius en schrijver, vertelt over haar laatste roman Andermans Ogen, waarin onder meer de moordenaar van Mathilde Willink in het homoseksuele kunstcircuit wordt gezocht.

buitenkant350Genius nodigt je van harte uit om op zondag 15 januari 2012 vanaf 17.00 uur (tot ongeveer 20.00 uur) tezamen met alle (kandidaat-)leden een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Dit keer is daarvoor een fantastische locatie gevonden: het Van der Togt Museum te Amstelveen. Het museum zal die avond uitsluitend voor Genius geopend zijn. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie zal Jan Verschoor aanwezig zijn, de huidige directeur van het museum.

Het Van der Togt Museum is gelegen in het oude dorp van Amstelveen. Het adres is: Dorpsstraat 50 (1082 JE) Amstelveen. Zie bijgevoegde kaart voor de exacte locatie. Op de website van het museum staat ook een uitgebreide routebeschrijving (www.jvdtogt.nl/route.htm). (Vrij) parkeren met de auto in de buurt is mogelijk. Let op dat als je met het openbaar vervoer komt het vanaf het busstation van Amstelveen nog een aardig stukje lopen is!

Het museum toont kunst van moderne en hedendaagse kunstenaars. Het heeft een bijzondere collectie van kunstvoorwerpen van glas. De collectie van het museum groeit gestaag mede door de Vrienden van het Museum Jan Van der Togt.

VernietigingVanSodomGenius houdt eind november een bijeenkomst over Homoseksualiteit en Religie. Voor christenen en islamieten die voor de mannenliefde gaan, vormen bronnen van deze religies een probleem. Joodse wetten in het Oude Testament verbieden dit immers en de geschiedenis van Sodom figureert traditioneel als een zeer aansprekend bewijs dat de God van de joden uit het Oude Testament homoseks afkeurt. Vermoedelijk zou Jezus, uit het Nieuwe Testament, zich er nauwelijks druk om hebben kunnen maken.
Toch ging het in Sodom om een heel andere kwestie, die niets met homoseksualiteit van doen had. Dat werd een halve eeuw terug door Sherwin Bailey aangetoond en ik schreef 25 jaar terug daar een beknopt artikeltje over. Het laat zien hoe culturele en politieke herinterpretaties pas veel later van deze stad een oord van sodomieten maakten, om de Hellenistische cultuur waar dit mocht in diskrediet te brengen, om de eigen joodse identiteit te versterken en zo de joodse mannen die van seks met mannen hielden te marginaliseren. 

LGBTbijbelSodom en Gomorra
Homoseksualiteit en religie

Genesis 18:1-19:38
Daarom zei de HEER: 'Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot'.

Religie is eeuwenlang sterk bepalend geweest voor de seksuele moraal. Homoseksualiteit heeft daarmee lang in het verdomhoekje gezeten. Vrouwen- en mannenliefde was zondig. Nu persoonlijke identiteit maatschappelijk steeds belangrijker is geworden staan de religieuze dogma's over seksualiteit steeds meer onder druk. De vraag of het praktiserend lesbo of homo zijn nog wel te verenigen is met je geloofsovertuiging dient zich aan. Hoe is het 'je hart volgen' te verenigen met het uitgesloten worden van kerkelijke sacramenten? Het kan dan een hele begrijpelijke oplossing zijn 'je geloof' en de daarbij behorende gemeenschap de rug toe te keren. Echter, dat kan ook pijnlijk en oneigenlijk zijn. Moeten kiezen tussen een seksuele en een spirituele identiteit kan tot grote existentiële worstelingen leiden. Of is het ook mogelijk dit naast elkaar te laten bestaan of zelfs te integreren zonder meteen naar de verdoemenis te gaan?

Gezien het feit dat onze cultuur en samenleving doorspekt zijn van religieuze invloeden, ontkomen we er ons inziens niet aan om eens stil te staan bij hoe er vanuit verschillende religies over homoseksualiteit gedacht wordt en hoe dat zich verhoudt tot het dagelijkse doen en laten van de lesbische vrouw en homoman.

morrenDit jaar is er een Sint Maartens Borrel! Op deze borrel, zondag 13 november, zal kunstenares Gerti Bierenbroodspot (1940) speciaal voor de leden van Genius vertellen over haar werk en in het bijzonder over het werken met albast, een bijzondere gipssoort. Galerie Morren in Amsterdam zal onze gastheer zijn.

Bierenbroodspot is een veelzijdige kunstenares. Ze schildert en beeldhouwt, ontwerpt gobelins, serviezen en gebrandschilderd glas. Haar centrale thema is het labyrint van de Tijd, waarin wij mensen ronddwalen. Zij is vooral gefascineerd voor wat is vergaan en door de Tijd is getransformeerd tot archeologie. Het zijn de voorbije plaatsen die in de verbeelding leven en die Bierenbroodspot vereeuwigt in haar werk. Zo ook Lepcis Magna, de karavaanstad in Lybië.

rejuvenationEen terugkerende discussie bij Genius is de gemiddelde leeftijd van de leden en de vraag of daar iets aan gedaan moet worden. Dit onderwerp kwam ook weer naar voren bij de enquête die vorig jaar onder de leden gehouden werd: de meningen waren verdeeld. Daarom leek het een goed idee dit onderwerp verder uit te diepen als thema bij de jaarlijkse Dies in oktober! Oftewel de Dies draait dit jaar om: Verjonging.  Wat houdt dit in?
 
Verjonging is op diverse manieren op te vatten en de sprekers zullen er dan ook hun eigen visie op presenteren. Is het nodig jongere leden aan te trekken en zo ja, hoe doe je dat? Welke organisaties zijn hier meer mee bezig geweest en hadden ze succes? Waarom zou je willen verjongen? Wat zoeken jongeren bij een netwerkclub? Na beantwoording van deze serieuze vragen wordt het middagprogramma na de pauze wat luchtiger van toon. Het zal meer over uitstraling en uiterlijk gaan, geïllustreerd aan de hand van uiteenlopende voorbeelden. Met als uitsmijter een bekende Nederlandse die het begrip verjonging wel zeer letterlijk neemt. Na het diner wordt de draad weer opgepakt en is er een optreden van een cabaretier met een geheel eigen interpretatie van het thema. Verdere programmadetails volgen half september op de Genius site. 

huisvanbrienenAanstaande zaterdag 8 oktober 2011 vindt een bijzondere kandidaat-ledenborrel plaats. 

Bezoek Huis van Brienen - Huis Van Brienen, een uitzonderlijk grachtenhuis aan de Herengracht in Amsterdam, heeft een interieur dat gerangschikt is in de top 100 van belangrijkste interieurs in Nederland. De tijd lijkt er dan ook te hebben stilgestaan. Het huis is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser, de restaurerende instelling die zich inzet voor het behoud van bijzondere huizen. architectuurhistoricus bij Hendrick de Keyser, neemt ons mee op een tour door dit bijzondere huis.

Kandidaatledenborrel bij het Prins Bernhard Cultuurfonds - Dit keer bij uitzondering niet in de Schreierstoren maar in een prachtig grachtenpand aan de Herengracht te Amsterdam waarin het Prins Bernhard Cultuurfonds is gehuisvest. Het Cultuurfonds is een particulier fonds dat projecten ondersteunt op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. adjunct-directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, geeft een korte uitleg over het werk van het fonds. Bij mooi weer (sic!) borrelen we in de tuin! De kandidaatleden-borrel is bedoeld voor kandidaat-leden, introducés en Genius leden om in ontspannen sfeer samen te borrelen en kennis te maken met elkaar en Genius. Enkele drankjes zullen je worden aangeboden door de Vereniging.

Design en de automobiel
Bijeenkomst Kunst & Cultuur 24 september

AutoDesignZaterdag 24 september, 125 jaar na de uitvinding van de auto door mijnheer Carl Benz in Mannheim, staat bij Genius de vormgeving van dit favoriete mobiele speeltje centraal. Want de auto heeft het ver geschopt en mag zonder meer de culturele icoon van de 20ste eeuw genoemd worden. Ik rijd, dus ik besta. Ben jij een nuchtere Genius-lid dat zijn wagen niet koestert als fetisjobject maar hem ziet als een technisch apparaat, een vervoermiddel? Design onbelangrijk? De leden van interessegroep Kunst & Cultuur willen je graag van je waanbeelden verlossen.

Daarbij zouden we je op verplichte pelgrimstocht naar het Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe kunnen sturen, waar ze een enorme expo hebben ingericht met werk van kunstenaars, die aan de vierwieler een eigen draai hebben gegeven (o.a. Erwin Wurm, Olav Mooij, John chamberlain). Of we deporteren je naar de Car Fetish Show in Museum Jean Tinguely in Bazel. Maar dat is zo’n gedoe en leidt maar af van de vraag waar het ons echt om gaat: hoe komt het dat het uiterlijk van de auto zo is veranderd? Waar komt het typerende autodesign vandaan?

Genius - Netwerk van LGBT+ Professionals | © 2016 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Genius staat geregistreerd onder KvK nummer 40240282
Vestigingsadres (alleen voor correspondentie): Landmeterstraat 18 2645KH te Delfgauw
- Voor lidmaatschapszaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Voor financiën: rekeningnummer: NL11INGB0000198090; correspondentie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.