Voorzitter Marcel SanderseOpeningswoord Dies Genius 2011
29 oktober 2011 in De Sparrenhorst Nunspeet

Dames en heren,

Als voorzitter van Genius heet ik jullie met veel plezier en ook trots van harte welkom op deze Dies Natalis, de 19e geboortedag van Genius. Volgend jaar een lustrum: 20 jaar Genius.

Overigens kwam ik met het doorspreken van mijn agenda met mijn vriend erachter dat de naamgeving Dies tot een grappige spraakverwarring kan leiden. In mijn agenda voor vandaag had ik namelijk Genius Dies geschreven, met natuurlijk Dies als Latijns woord bedoeld, waarna mijn vriend, die Engelstalig is, meteen vroeg of het zo slecht met de vereniging ging, dat we ermee gingen stoppen. Nou, ik kan u zeggen dat het tegendeel het geval is. We zijn springlevend, getuige de vele activiteiten. En ook wij, als nieuw aangetreden bestuur, hebben niet stilgezeten. We hebben jullie tijdens de ALV in februari beloofd om in september met onze ambities te komen, maar deze Dies is daar een meer geschikt moment voor. Ik ga onze ambities slechts op hoofdlijnen schetsen, want we hebben een druk programma vandaag. De gedetailleerde uitwerking geven we tijdens de ALV in februari.

De laatste jaren lag de nadruk binnen Genius op groei, maar zoals jullie hebben gemerkt is die groei er nu uit. Sterker nog: vooral bij de aanwas van de laatste drie jaar zien we een flink verloop. Dit getuigt van een verlaagde betrokkenheid onder deze leden. Bij het nadenken hierover en over onze nieuwe focus hebben we eerst de kernvraag gesteld: Wie zijn we? We zijn een gay professional netwerk: een flinke groep gays, ruim 200 leden en nog 'ns 30 kandidaatleden, die regelmatig allerlei leuke en interessante bijeenkomsten organiseren voor persoonlijke én professionele ontwikkeling. Maar we zijn er ook zeker voor vriendschap en juist die betrokkenheid.

Voor ik op onze focus en ambities inga, wil ik het echter ook in een bredere context plaatsen. Ik praat dan over de Kredietcrisis, die inmiddels is uitgegroeid tot de Eurocrisis die veel sterker voelbaar is. Net zoals veel van jullie heb ik, als ondernemer, de Eurotop van afgelopen woensdag op de voet gevolgd. Want het gaat over financiering, oftewel de olie van onze economie. Gelukkig hebben de leiders van de Eurolanden toch een knap staaltje van samenwerking getoond, zo snel als zij nu hebben ingestemd met een breed pakket aan (voorzorgs)maatregelen. Hoewel het natuurlijk op termijn nog moet blijken of dit inderdaad toereikend is. Wat ik nu schets lijkt een zeer brede context, maar de Eurocrisis raakt ook ons, als leden, als vereniging. We zien meer vrienden en kennissen werkloos worden, daar waar de Kredietcrisis drie jaar geleden nog een beetje 'ver van ons bed show' was. Daardoor kijk je nu kritischer naar zaken waarvan je deel uit maakt of lid van bent, zoals Genius. Oftewel wat biedt Genius en haar leden me? Welke toegevoegde waarde levert het lidmaatschap me op?

Vandaar dat we onze koers willen verleggen van groei naar een focus op kwaliteitsverbetering. Dit hebben we specifieker vertaald naar diversiteit, oftewel het aantrekkelijker maken van onze vereniging voor zowel bestaande als nieuwe leden. In Zeeland -waar ik vandaan kom- zouden we vervolgens zeggen 'Oemoemenoe'? Wat moeten we nu? Hoe nu verder? Die diversiteit, dat aantrekkelijker maken van onze vereniging, dat zoeken wij vooral in onze ledensamenstelling. Hierop hebben we de volgende drie ambities geformuleerd.

meer vrouwen
Als we kritisch naar onszelf kijken dan zijn we als Genius vooral een groep homomannen, vandaar dat onze eerste ambitie is gericht om meer vrouwen actief bij de vereniging te betrekken. Met de benoeming van Nicolette in het bestuur hebben we een eerste stap gezet. Haar aandachtspunt is vooral vrouwen. Om dit kracht bij te zetten is zij overigens door ons benoemd tot vice-voorzitter. Inmiddels heeft zij ons als bestuur al bewust gemaakt van de homo-georiënteerdheid van onze vereniging, waardoor het lesbisch perspectief is onderbelicht. In het verlengde daarvan heeft Nicolette een denktank voor vrouwen opgestart, waar we binnenkort meer van zullen horen. Het eerste wapenfeit van deze denktank is in elk geval de aanwinst van Marjolein Houweling als nieuw AC lid, waardoor ook bij de programmasamenstelling van onze activiteiten meer met het vrouwelijk perspectief rekening wordt gehouden. Naast vrouwen in het bestuur en de AC, dus hopelijk ook vrouwen in de BC en de CC. Deze laatste is overigens de nieuwe Communicatie Commissie (voorheen NOC) die zich richt op zowel interne als externe communicatie: lees ledenverwerving. Want ondanks wat andere geluiden die ik heb gehoord, staat het zelfs in de oprichtingsstatuten van Genius dat we een vereniging zijn van, en ik citeer "homoseksuele en biseksuele mannen én vrouwen". Dat gaan we zeker de komende jaren actief uitdragen en verder vormgeven.

actieve betrokkenheid leden
Kijken we verder kritisch naar Genius, dan zien we een beperkte groep mensen die binnen de vereniging actief is. Dat willen we verbreden, want veel handen maken het werk licht. En ook een stuk veelzijdiger, leuker en daarmee divers! Want kijk bijvoorbeeld naar vandaag: een mooie groep deelnemers, maar slechts 25% van onze in totaal 230 leden en kandidaatleden. Vandaar de we streven naar een actievere betrokkenheid van onze leden. En dat begint al bij kandidaatleden, die al in een vroeg stadium zich actief binnen onze vereniging dienen in te zetten, als voorwaarde van het aankomende lidmaatschap. De bijdrage van kandidaatlid Janneke Snijders aan deze Dies is al een heel fraai voorbeeld daarvan. Nieuwe, verfrissende input in onze vereniging, dat is belangrijk. Daarbij is 'samenwerken' essentieel, of beter gezegd Samen Werken naar Rotterdams voorbeeld, zoals jullie mij ook met opgestroopte mouwen kennen: samen naar een resultaat toewerken, waarbij we natuurlijk ook van het proces van samenwerken moeten genieten.

verjonging
En als we ons nogmaals in de spiegel bekijken, dan zien we dat we als Geniusleden een gemiddelde leeftijd hebben van bijna 50. Vandaar dat onze derde en laatste ambitie naadloos aansluit bij het thema van deze Dies, jawel: verjonging. De keuze van Arno was niet geregisseerd, maar kon niet treffender. Echter, zoals vandaag ongetwijfeld zal blijken, zit verjonging niet alleen in leeftijd. Het zit ook in diversiteit, waarnaar we met onze ambities, zowel als bestuur als leden naar willen streven. Kortom, het zit vooral in je eigen houding. Ik ben benieuwd wat de volgende sprekers elk vanuit hun eigen perspectief hierover te zeggen hebben en wat we ervan kunnen opsteken.

Voordat ik jullie een leerzame dag toewens, nog even twee korte zaken: Zoals jullie weten is de Dies is een veel gebruikte term in de academische wereld, maar komt het oorspronkelijk uit de Katholieke kerk. Dit is een mooi bruggetje naar het onderwerp van de maandactiviteit in november: homoseksualiteit en geloof, die zeer toepasselijk gehouden in een schuilkerk in Leiden wordt gehouden. Noteer die alvast in jullie agenda, evenals de Sint Maartensborrel halverwege november. En mag ik alvast om een hartelijk applaus voor Arno, de organisator van deze Dies! Ik wil meteen van de kracht van onze vereniging gebruik maken, want Arno zoekt nog een nieuwe uitdaging in marketing. Dus laat vooral het netwerkkarakter van Genius naar voren komen: mocht je nog een interessante baan voor hem weten, schiet hem dan vooral aan!

Beste Geniusleden, volgend jaar hoop ik hier een nog gemêleerder gezelschap van Geniusleden aan te treffen, om samen onze 20e verjaardag van Genius te vieren. Maar deze middag is een hele goede opmaat daarvoor. Ik wens u een leerzame en vooral leuke dag toe!

Marcel Sanderse, voorzitter Genius
Genius - Netwerk van LGBT+ Professionals | © 2016 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Genius staat geregistreerd onder KvK nummer 40240282
Vestigingsadres (alleen voor correspondentie): Landmeterstraat 18 2645KH te Delfgauw
- Voor lidmaatschapszaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Voor financiën: rekeningnummer: NL11INGB0000198090; correspondentie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.